JADHAVAR * ENGLISH MEDIUM SCHOOL *
Faculty
Name : Vaishali Kiran Desai,

Education : M.A.DEd.

Email :

Experience : 8   years

Name : Ashwini Ghanshyam Bargaje,

Education : Bsc(Microbiology),ECCED(TTC)

Email :

Experience : 3   years

Name : Mrs Dhanshree Dhananjay Patil,

Education : MA,BED

Email :

Experience : 20   years

Name : Deepali Narayan Gawade,

Education : MA, BED

Email :

Experience : 2   years

Name : Kalpana Prashant Nimbalkar,

Education : BA D.Ed

Email :

Experience : 6   years

Name : Swarda Sunny Gandhi,

Education : Msc (Biotechnology)

Email :

Experience : 0   years

Name : Rupali Nagbhushanam Karampuri,

Education : M.COM, DED

Email :

Experience : 0   years

Name : Jyoti Avinash Kanherkar,

Education : Msc(Information Technology)

Email : jyotikanherkar28@gmail.com

Experience : 0   years

Name : Shital Santosh Thorat,

Education : B.A Bed

Email :

Experience : 11   years

Name : Priti Ramdas Kadam,

Education : Bsc(Agriculture)

Email :

Experience : 0   years

Name : Poonam Milind Kadam,

Education : BCA, TTC

Email :

Experience : 3   years

Name : Poonam Mahadev Karande,

Education : MSC,BED(MATHS)PGDCA

Email :

Experience : 11   years

Name : Aasma Sadik Pinjari,

Education : B.com, MTT, TTc.

Email : asmapinjari75@gmail.com

Experience : 6   years